fbpx
เราเที่ยวด้วยกัน
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 กำลังรอที่จะเปิดให้ใช้สิทธิ์ พร้อมรายละเอียดในการใช้สิทธิ์ใหม่ เพิ่มจำนวนสิทธิ์ห้องพัก 2 ล้านห้อง “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 มีการเพิ่มจำนวนสิทธิ์ห้องพัก 2 ล้านห้อง พร้อมขยายเวลาให้ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีการเปิดให้จองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 …