ชาวจีนมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อภูเก็ต รวมทั้งในพื้นที่เชิงทะเล ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้อยู่ไม่ไกลจากรีสอร์ทมากนัก เลี้ยวซ้ายจากบริเวณหน้ารีสอร์ท เดินตรงไปตามถนนไม่เกิน 10 นาที ศาลเจ้านี้เป็นสถานที่สักการะบูชาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในหมู่บ้านที่ตำบลเชิงทะเล ซึ่งเป็นลูกหลานชาวจีนที่พักอาศัยสืบทอดต่อๆ กันมาในบริเวณชุมชนใกล้ ไดมอนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไดมอนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต.

Sam-Ong Hu Shrine
ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชมวิถีชุมชนของชาวภูเก็ตใกล้ๆ ไดมอนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต

ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้ สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานงานแกะสลักจากไม้อายุมากกว่าสามร้อยปีซึ่งนำมาจากประเทศจีน งานแกะสลักเหล่านี้ ได้แก่ พระเฮงหู้ (หน้าดำ) พระจู้หู้ (หน้าแดง) และพระหลุยหู้ (หน้าเขียว) โดยเรียกรวมๆ ว่า "ส่ามอ๋องหู้" ซึ่งแปลว่าเจ้าหรือ องค์พระศักดิ์สิทธิ์สามองค์ ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้ เปิดให้เข้าสักการะทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น.

ศาลเจ้าจีนแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญสำหรับชาวบ้านในบริเวณเชิงทะเล รวมทั้งเทศกาลกินเจ ที่หลายคนต้องการมาท่องเที่ยวใน เทศกาลกินเจ

เทศกาลกินเจเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต งานนี้จะจัดขึ้นทุกปีช่วงปลายเดือนกันยายน หรือต้นเดือนตุลาคม โดยวันที่จัดจะไม่ตรงกันทุกปี เพราะเทศกาลกินเจจัดขึ้นในเดือน 9 ตามปฏิทินจีน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เชิงทะเลหรือชุมชนบ้านตีนเล ที่ ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้เชิงทะเล.

ภาพถ่ายโดย: @Samonghoophuket 

ที่มา http://www.cherngtalaymuni.go.th/travel/detail/479/data.html