เที่ยวภูเก็ต ชมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ไดมอนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต ขอแนะนำศาลเจ้าท่าเรือซึ่งเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่ใหญ่และสวยงามบนเกาะภูเก็ต ศาลเจ้าท่าเรือตั้งอยู่บนถนนถนนเทพกษัตรีและห่างจากไดมอนด์รีสอร์ทภูเก็ตเพียงแค่ประมาณ 15 นาที หากเดินทางด้วยรถยนต์

ชาวบ้านสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นเพื่อสักการะเทพเจ้าที่มีชื่อว่า 'โป่เซ้งไต่เต่' ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านยาสมุนไพรแผนโบราณ

Get the opportunity to make epic travel photos with spiritual experiences in Phuket. Discover tourist attractions with Diamond Resort Phuket. Tha Rua Shrine is one of the largest and most beautiful shrines on Phuket island, located at the edge of Thepkasattri Road. The locals built this shrine to pay high respect to the god names 'Po Seng Tai Te' who has expertise in traditional herbal medicine.
Get the opportunity to make epic travel photos with spiritual experiences in Phuket. Discover tourist attractions with Diamond Resort Phuket. Tha Rua Shrine is one of the largest and most beautiful shrines on Phuket island, located at the edge of Thepkasattri Road. The locals built this shrine to pay high respect to the god names 'Po Seng Tai Te' who has expertise in traditional herbal medicine.

เดิมทีชาวจีนที่อพยพมาเกาะภูเก็ตได้คิดค้นโดยผสมผสานยาแผนโบราณของ ไทย-จีน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้นำความรู้ด้านสมุนไพรมาผสมผสานกับความเชื่อของคนไทยในท้องที่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ การรักษาโรคที่ศาลเจ้าท่าเรือนี้ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการผสมผสานทางวัฒนธรรมของประเทศจีนซึ่งต่อมาได้มีอิทธิพลต่อคนไทยในท้องถิ่นบนเกาะภูเก็ต นับว่าเป็นพื้นฐานทางสังคมของชาวไทย-จีน ที่ภูเก็ตอย่างแท้จริง

ที่ ศาลเจ้าท่าเรือคุณจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของภูเก็ต ว่าเกาะแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยวัฒนธรรมไทย-จีนได้อย่างไร ศาลเจ้าท่าเรือสวยงามด้วยการตกแต่งหลากสีสันตั้งแต่บันไดทางขึ้นศาลไปจนถึงหลังคา มีการทำนุบำรุง ดูแลอย่างดี เพราะคนท้องถิ่นนับถือและมีความเชื่อเรื่องรักษาโรค สวดมนต์เพื่อทำให้จิตใจสงบและชีวิตที่ดีขึ้น

Get the opportunity to make epic travel photos with spiritual experiences in Phuket. Discover tourist attractions with Diamond Resort Phuket. Tha Rua Shrine is one of the largest and most beautiful shrines on Phuket island, located at the edge of Thepkasattri Road. The locals built this shrine to pay high respect to the god names 'Po Seng Tai Te' who has expertise in traditional herbal medicine.

 หากคุณเดินทางไปเที่ยวภูเก็ตในช่วงเทศกาลกินเจ นับว่าเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมที่จะได้สัมผัสกับพิธีการสำคัญและเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ เหมาะสำหรับเก็บภาพประสบการณ์ การเฉลิมฉลองอย่างตระการตา ตลอดจนได้เรียนรู้และเห็นมุมมองใหม่ๆ ของการสืบสานวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นบนเกาะภูเก็ต

เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ท่องเที่่ยวที่ภูเก็ตและอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ที่ภูเก็ต